שאלה:

אני מסוקרן לדעת מה קרה למטה של משה עמו הוא בקע את הים. האם הוא נמצא במוזיאון? האם ניתן לראות אותו כיום?

תשובה:

זוהי שאלה מצויינת. אני בטוח שרבים היו נוהרים לראות את המטה לו היה נמצא במוזיאון, אך לצערנו אין לנו מידע היכן נמצא המטה.

מה שכן, אציין את המאורעות שהתרחשו עם מטה משה לאחר פטירתו של משה רבינו:

המדרש (ילקוט שמעוני פרשת חוקת) מספר לנו כי המטה עבר מדור לדור והיה בחזקת מלכי יהודה עד לחורבן הבית הראשון. בספר שמואל א, פרק יז פסוק מ נכתב על דוד המלך שנלחם בגולית: "ויקח מקלו בידו". לפי המדרש, היה זה אותו המטה בו השתמש משה לבקוע את הים.

לא ידוע מה קרה למטה לאחר חורבן בית המקדש הראשון.

שלך,

הרב מנחם פוזנר