אנו קוראים בתורה מספר פעמים בשבוע: בימים שני וחמישי, בשבת, בראשי חדשים ובחגי ישראל. הקריאה מחולקת לחלקים המכונים 'עליות', ובכל עליה מכובד מתפלל אחר ("העולה"). העולים לתורה מברכים לפני העליה ולאחריה. העליה לתורה הינה חלק אינטגרלי מטקס הבר מצווה.

בהזדמנות הראשונה לאחר יום ההולדת שלו, יעלה חתן הבר מצווה לתורה. לדוגמא: אם חל יום הבר מצווה ביום שלישי, הנער יעלה לתורה ביום חמישי.

(ישנם הנוהגים לעלות לתורה בשבת שאחרי הבר מצווה. אנא התייעץ עם הרב המקומי שלך).

כך או כך, הרב יכין את הנער לקראת חלק זה: הוא ילמד אותו את ברכות התורה, את 'טעמי המקרא' (כל עדה לפי הנעימה המקובלת אצלה) ויוודא שהוא אכן שולט היטב בברכות ובקריאה.

(כדאי לזכור שלעיתים תכופות גם האבא והסבא מכובדים ב'עליה', כך שחזרה משותפת של נער הבר-מצווה עם אביו וסבו לא תזיק...)

קבלו תזכורת:

לפני הקריאה אומר העולה לתורה: ברכו את אד-ני המבורך.

הקהל משיב: ברוך אד-ני המבורך לעולם ועד.

והעולה שב ואומר: ברוך אד-ני המבורך לעולם ועד.

ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אד-ני, נותן התורה.

בסיום הקריאה אומר העולה: ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אד-ני, נותן התורה.