Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת וירא

פרשה קשה: כיצד ניתן לבקש מאב להקריב את בנו על המזבח?
שיעור לפרשת וירא
שיעור מרתק על הרגעים הדרמטיים של העקדה, בהם אברהם אבינו העלה את בנו יחידו על המזבח כעולה. בואו להכיר את הסיפור כמו שמעולם לא הכרתם.
הוא לא נשבר! איך אברהם אבינו המשיך להאמין
שיעור לפרשת וירא
איך המאמין הגדול סבל כל כך הרבה ועדיין המשיך להאמין? שיעור תורה מרתק לפרשת וירא עם מסר מדהים לכולנו.
תעלומת קיפוח הבכור: למה הבן הנבחר הוא השני?
שיעור לפרשת וירא
למה עם ישראל צמח מהבן השני של האבות? האם כדאי לקפח את אחד הילדים? וכיצד סילפו הישמעלים את בעלותנו על ירושלים? שיעור מרתק לפרשת וירא, מאת הרב שניאור אשכנזי
האימא שאנו חייבים לה את קיומנו
שיעור לפרשת וירא
השאלות הקשות: איך שרה מכאיבה להגר? כיצד היא מגרשת את ישמעאל מהבית? ומדוע אברהם חוזר ומתחתן עם הגר אחרי מות שרה? שיעור מרתק לפרשת וירא, מאת הרב שניאור אשכנזי
גאון החסד: איך אכפתיות פשוטה יכולה להציל חיים?
השיעור השבועי לפרשת וירא
איך קיים אברהם הכנסת אורחים בשלושה מלאכים שאינם זקוקים לאירוח? האם גילה אברהם בסופו של דבר שמדובר בשרפי מעלה? ומה פתאום קובע הרמב"ם הלכה מפתיעה, לפיה עיקר הכנסת אורחים הוא ללוות האורח ביציאתו החוצה? שיעור לפרשת וירא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה