חג הסוכות הוא אחד מ'שלושת הרגלים', החגים המוזכרים בתנ"ך בהם בני-ישראל היו עולים לרגל בירושלים. הוא נמשך שבעה ימים, מי"ד בתשרי בערב ועד לצאת הכוכבים של כ"א בתשרי.

בחג הסוכות שלוש מצוות מיוחדות: ישיבה בסוכה, נטילת ארבעה מינים ושמחת החג.

הכנות לחג – רשימת מצרכים

כדי לקיים את מצוות ארבעת המינים, עליכם להצטייד ב: לולב, לפחות שלושה הדסים, שתי ערבות ואתרוג. נהוג לאגוד את הלולב, ההדסים והערבות עוד לפני החג.

אם ברצונכם להקים סוכה בחצר ביתכם, לחצו כאן למדריך כיצד לבנות סוכה.

כמו בכל חג, גם ביום הראשון של חג הסוכות (בחו"ל: בשני הימים הראשונים של החג) עורכים סעודת חג בליל החג וביומו. בסעודה יש לערוך קידוש על כוס יין, לברך ברכת "המוציא" על שתי חלות (כיכרות לחם או לחמניות יכולות אף הן לשמש לברכה) ולאכול סעודה חגיגית בשרית.

מהי הסוכה, וכיצד יושבים בה

הסוכה היא צריף המסוכך בצמחים. אנו יושבים בה כדי לקיים את הציווי האלוקי "בסוכות תשבו שבעת ימים... למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא כג).

בנוסף, הסוכה מזכירה לנו את ענני הכבוד שהגינו על עם ישראל במשך ארבעים השנה שנדדו במדבר.

כך מקיימים את המצווה:

יש לאכול בסוכה לפחות בלילה הראשון של החג. בכל פעם שיושבים בסוכה במהלך החג ואוכלים לחם או מיני מאפה (עוגות וכדומה), מוסיפים ברכה מיוחדת על הישיבה בסוכה:

"ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה."

בפעם הראשונה שבה מקיימים את המצווה, מברכים גם את ברכת "שהחיינו":

ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

זו מצווה לאכול את כל ארוחות החג הכוללות לחם, מיני מאפה או שתיית יין בסוכה. רבים אף מהדרים ולא אוכלים או שותים מאום מחוץ לסוכה!

נטילת לולב

המצווה השניה של חג הסוכות היא מצוות נטילת הלולב יחד עם שלושה מינים נוספים. הציווי האלוקי המופיע בחומש ויקרא אומר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר (האתרוג), כפות תמרים (הלולב), וענף עץ עבות (ההדסים), וערבי נחל (הערבות)."

לארבעת המינים קריטריונים ברורים הקובעים את כשרותם, ולפיכך חשוב לרכוש אותם אצל אדם מוסמך או להתייעץ עם הרב המקומי כדי לוודא את כשרותם.

את הלולב והאתרוג נוטלים בכל יום משבעת ימות החג חוץ משבת, ומוטב ליטול אותם בסוכה. לפני הנטילה מברכים:

"ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב.

בפעם הראשונה בה מקיימים את המצווה, מוסיפים גם את ברכת "שהחיינו":

ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

(לחצו כאן למדריך מצוייר כיצד ליטול את ארבעת המינים)

ושמחת בחגך!

"ושמחת בחגך... והיית אך שמח!" נאמר בתורה על חג הסוכות. כל חג הוא חג שמח, אך חג הסוכות הוא שמח במיוחד עד שאחד משמותיו הוא זמן שמחתנו. בבית המקדש בירושלים היו נערכות בכל לילה של חג הסוכות חגיגות של "שמחת בית השואבה" רבות משתתפים, לציון טקס מיוחד בו היו שואבים מים שנוסך על המזבח (כאן תוכלו לקרוא עוד על שמחת בית השואבה). ברחבי הארץ ובעולם נערכות חגיגות שמחות במיוחד.

על השמחה נאמר שהיא מפילה מחיצות ופותחת לבבות. הצטרפו לשמחה ולריקודים!