מכתבים רבים שלח הרבי ליהודי רוסיה, שביקשו בעצתו ובברכתו. עם זאת, מטעמי זהירות, מכתבים אלו לא היו נכתבים על נייר המכתבים הרשמי של הרבי. ליתר זהירות לא חתם הרבי את שמו המלא, אלא השתמש בשם הקוד: סבא (לעיתים באידיש "זיידע", ולעיתים ברוסית "דעדושקא"). בהזדמנויות אחרות, חתם הרבי בשמו השני: מענדל.

בנוסף לאמצעי זהירות אלו, היו נשלחים המכתבים מכתובות אחרות מניו-יורק, ולא מכתובת "770" – משרדו של הרבי.

לשם דוגמא, לפנינו מכתבים מהרבי אל הרב אבא דוד שי' גורביץ (כיום השליח והרב הראשי באוזבקיסטן ובאסיה התיכונה) מחודש אלול תש"כ, כאשר משפחת גורביץ התגוררה בלבוב:

המכתבים נכתבו ע"י המזכיר בשפה הרוסית ונחתמו בשם "סבא", והרבי הוסיף בהם תיקונים בכתב ידו.

ב"ה. ימי הסליחות תש"כ

ברוב הערכה לאבא דוד!

בזמנו קיבלתי את מכתביכם ושמחתי מאוד לקרוא בו על חיי משפחתכם ובשורה טובה שאתם מחכים להרחבת המשפחה בשעה טובה.

וכיוון שמתקרבים לשנה החדשה שכנראה תהיה טובה ומתוקה בכל המובנים, ה' יעזור שתמיד תבשרו בשורות טובות.

דרישת שלום לכל הקרובים ובאיחולים הכי טובים.

לשנה טובה ומתוקה

סבא

ומכתב נוסף אליו, מה' אדר תשכ"א, לאחר שהרבי קיבל את הבשורה על הולדת בתו:

אבא דוד היקר שי'

שמחתי מאד לקבל את הבשורה הטובה על לידת הבת ברכה.

יהי רצון שביחד עם אשתך תחנכו אותה יחד עם הבן לשמחתם ולשמחתנו בכל המובנים.

באיחולים הכי טובים ודרישת שלום לכל היקרים.

סבא

כיוצא בזה הנה מכתב אחר ששלח הרבי לחסיד בשם דוד אוקינוב בכ"ה אלול תשכ"ד, שהתגורר אז ברוסיה, עליו חתם בכינוי "מ. זיידע".

לדוד יקירי, שלום

בשמחה קבלתי ד"ש ממך. שמחתי להיוודע גם שקבלת 'הזמנה' לגור יחד עם קרוביכם והנני מאחל לכם אושר רב. ייתן השי"ת שכל משאלותיכם יתמלאו ללא קשיים במלוא המידה. וביחוד שאנו עומדים לקראת החגים.

במיטב האיחולים לשנה החדשה לכולכם.

מ. זיידע