Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת כי תצא

אם אשמור מצוות, האם אאריך ימים?
שיעור תורה לפרשת כי תצא
בתורה כתוב שמי שמקיים את מצוות שילוח הקן יאריך ימים. כך נאמר גם על מצוות אחרות. כיצד זה אכן קורה?
איך תקיימו זוגיות מאושרת, וגם: מדוע התורה מאפשרת לנו להתגרש?
שיעור לפרשת תצא
בשיעור תורה מרתק לפרשת כי תצא, הרב שניאור אשכנזי עוסק בשאלת השאלות: איך להביא שלום בית לנישואין, וגם מדוע התורה מאפשרת לנו להתגרש אם בעצם עדיף שנישאר נשואים?
איפה המלך ואיפה אנחנו - איך נתעורר באמצע ימי השגרה של אלול?
שיעור לפרשת כי תצא
איך זה שחודש אלול חל בימי חול? למה נאמר 'כי תצא למלחמה' בלשון יחיד? ומי יותר חשוב בעיני הקב"ה - זה שלומד תורה או זה שעובד לפרנסתו? שיעור מרתק לפרשת כי תצא וחודש אלול
יש לך כוח: מה העצות לעורר רחמי שמים ולחולל נס?
שיעור לפרשת כי תצא
איך מעוררים רחמי שמים לזכות לנס כנגד הכללים? למה תפילת חנה היא התפילה הגדולה בשנה? וכיצד נפטרו בני ישראל מרוב שנות השעבוד במצרים? שיעור מרתק לחודש אלול,
תהיה SMART: איך נקבע יעדים ריאליים לשנה הבאה?
השיעור השבועי לפרשת כי תצא
למה הלשון הרגיל הוא "חודש" ואצל אשת יפת תואר נאמר "ירח"? מה ההבדל הדרמטי בין "ושמח עם אשתו" ל"ושמח את אשתו"? ומה עלינו לקבל על עצמנו בפתח השנה החדשה? שיעור לפרשת כי תצא וחודש אלול, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה