ב"ה

דתן ואבירם: בעלי מחלוקת ואוהבי ישראל

השיעור השבועי לפרשת קורח

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

דתן ואבירם: בעלי מחלוקת ואוהבי ישראל: השיעור השבועי לפרשת קורח

האם משה נהג בתמימות כשחשב שיוכל לפייס את דתן ואבירם?! למה "אין מחזיקים במחלוקת" אף שחזקה מהווה סבירות גבוהה? וההארה המדהימה מהרבי שהתפרסמה בתשורה שיצאה לאור לאחרונה שיעור לפרשת קרח וג' תמוז, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot korach 5781 a  
korach 5781