ב"ה

פרשת קרח

איך משה רבינו התמודד עם אלו שרדפו אותו?
שיעור מרתק לפרשת קורח, לכבוד יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש
יותר משישים שנה רדפו דתן ואבירם אחרי משה, כיצד הוא התמודד עם השנאה והקנאה שלהם? האם הוא החזיר להם שנאה תחת שנאה? חשיפות מדהימות מאחורי הקלעים של סיפור 'קורח ועדתו'!
או שזה מרומם אתכם, או שזה מפיל אתכם: איך כל רגע בחיים חשוב
שיעור לפרשת קרח
יש כאלו שמתקשים להבין מדוע התורה נותנת לנו הנחיות והוראות לכל רגע בחיים. מה עם קצת חופש? הרב שניאור אשכנזי מוביל אותנו למסע במשמעות כל רגע בחיים.
קנאה יכולה להיות דבר מסוכן...
שיעור לפרשת קורח
שיעור תורה מעמיק עם הרב שניאור אשכנזי בנושא: הקנאה. האם היא מסוכנת לנו? ומה אנו יכולים לעשות לגביה?
לפקודתך: בשביל מה אני מוכרח רבי?
שיעור לפרשת קורח
למה חסידים שואלים כל דבר את הרבי? מה התשובה לטענת קורח "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'"? ומה אמר הרבי לחסיד גור שעבר לפניו אחרי ארבעים שנה? שיעור מרתק לפרשת קורח וערב ג' תמוז, מאת הרב שניאור אשכנזי
התכנית לניהול סכסוכים: איך לנהל מחלוקת לשם שמים?
השיעור השבועי
למה אנשי קרח נבלעו באדמה וראשי העדה נשרפו באש? מה הקשר בין שפיכת יין הבדלה לבני קרח בגהנום? ושלוש הצעדים שמבחינים בין מחלוקת לשם שמים למחלוקת לשם אגו שיעור לפרשת קרח, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
דתן ואבירם: בעלי מחלוקת ואוהבי ישראל
השיעור השבועי לפרשת קורח
האם משה נהג בתמימות כשחשב שיוכל לפייס את דתן ואבירם?! למה "אין מחזיקים במחלוקת" אף שחזקה מהווה סבירות גבוהה? וההארה המדהימה מהרבי שהתפרסמה בתשורה שיצאה לאור לאחרונה שיעור לפרשת קרח וג' תמוז, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
 אל תדחיק, תקשיב: מה צועקת הנפש כשהיא מקנאת?
השיעור השבועי לפרשת קרח
איך יתכן שמשה רבנו היה קנאי עצום? כיצד רומזת התורה שמשה קינא קשות באחיו וביהושע? איך יהיה אדם "שמח בחלקו" כשהשמח בחלקו נתקע ואינו מתקדם? ומה סוד ההצלחה הפנומנלית של השפעת הרבי והשלוחים? שיעור לפרשת קרח וערב ג' תמוז, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
דתן ואבירם: השונאים שידעו לאהוב
השיעור השבועי לפרשת קורח
איזה סוד ידע משה על דתן ואבירם שלא נתן לו מנוח? מה עמד בבסיס השנאה הפתולוגית שלהם אליו? וכיצד ניסה להציל אותם למרות שהיה אסור לו לעשות זאת?