ב"ה

אל תדחיק, תקשיב: מה צועקת הנפש כשהיא מקנאת?

השיעור השבועי לפרשת קרח

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אל תדחיק, תקשיב: מה צועקת הנפש כשהיא מקנאת?: השיעור השבועי לפרשת קרח

איך יתכן שמשה רבנו היה קנאי עצום? כיצד רומזת התורה שמשה קינא קשות באחיו וביהושע? איך יהיה אדם "שמח בחלקו" כשהשמח בחלקו נתקע ואינו מתקדם? ומה סוד ההצלחה הפנומנלית של השפעת הרבי והשלוחים? שיעור לפרשת קרח וערב ג' תמוז, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot korach 5782  
korach 5782