כמה נאה, כמה יאה, זה היה הגדי

בשני זוזים, בשני זוזים, קנה אותו אבי.

בא החתול ואכל את הגדי

כמה נאה...

בא הכלב ונשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה...

בא המקל והכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה...

באה האש ושרפה את המקל שהכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה...

באו המים וכבו את האש ששרפה את המקל שהכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה...

בא השור ושתה את המים שכבו את האש ששרפה את המקל שהכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה...

בא השוחט ושחט את השור ששתה את המים שכבו את האש ששרפה את המקל שהכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה...

בא מלאך המות ושחט את השוחט ששחט את השור ששתה את המים שכבו את האש ששרפה את המקל שהכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה...

בא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המות ששחט את השוחט ששחט את השור ששתה את המים שכבו את האש ששרפה את המקל שהכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי

כמה נאה, כמה יאה, זה היה הגדי

בשני זוזים, בשני זוזים, קנה אותו אבי.