ב"ה

לפעמים צריך להציב לעצמנו מראה מול הפנים

וזה בדיוק מה שקורה בתקופה הזו...

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לפעמים צריך להציב לעצמנו מראה מול הפנים: וזה בדיוק מה שקורה בתקופה הזו...

היהדות מכוונת אותנו להציב מול עצמנו במראה ולהתבונן בה ולבדוק דווקא את המקומות שבהם אנחנו צריכים להשתפר