ב"ה

מה יותר חשוב: הדרך או התוצאה?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מה יותר חשוב: הדרך או התוצאה?

התוצאה חשובה, אבל לא פחות מזה גם הדרך. היהדות רואה ערך בכל צעד קטן ובכל הישג בדרך