* את המן הרשע תלו ביום השלישי של חג הפסח? (את חג הפורים אנו מציינים לזכר נצחון היהודים במלחמה בשונאיהם, 11 חדשים מאוחר יותר)...

* שמה העברי של אסתר המלכה היה הדסה? (השם אסתר הוא שם פרסי)...

* זמן רב לפני סיפור המגילה, מכר המן את עצמו לעבד למרדכי תמורת ככר לחם?...

* להמן היה שם נוסף: ממוכן. הוא היה זה שיעץ למלך להרוג את ושתי?...

* למעשה, גזירתו של המן מעולם לא בוטלה? (המלך אחשורוש הנפיק צו חדש שאיפשר ליהודים להגן על עצמם)...

* בזמן סיפור המגילה, כל היהודים ברחבי העולם היו תחת שלטון המלך אחשורוש. כך שמשמעות גזירת המן היתה השמדה טוטאלית של כל העם היהודי?...

* החיפוש אחר מלכה חדשה שתמלא את מקום ושתי, ארך 4 שנים, במהלכו בחן אחשורוש 1400 נערות?...

* אסתר הזמינה את המן אל משתה היין שערכה, כדי שהמלך יחשוד בכך ויהרוג את שניהם?...

* מרדכי, שסירב להשתחוות להמן, היה בן בנו של בנימין, היחיד מבין השבטים שלא השתחווה לעשיו הרשע?...

* שמו של ה' לא מוזכר בכל המגילה?...

ָ מרדכי היה הראשון שנקרא בשם "יהודי"? (קודם לכן נקראו בני העם הנבחר בשם "עברים" או "ישראלים")...