Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

החורבן ה-2.5: למה הקב"ה מפרק את בתי הכנסת והקהילות?

השיעור השבועי לפרשת דברים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

החורבן ה-2.5: למה הקב"ה מפרק את בתי הכנסת והקהילות?: השיעור השבועי לפרשת דברים

אילו המצב יימשך חודשים ארוכים כפי שזה נראה עכשיו, בתי הכנסת והקהילות היהודיות יזדקקו לבנייה מחדש. למה עשה ה' ככה? מדוע ההנהגה הרוחנית מתמעטת מדור לדור? ואיך אפשר להבין את העובדה שחומש שלם בתורה - ספר דברים - נאמר מפי משה ולא מפי ה'? שיעור לפרשת דברים ותשעת הימים, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot dvarim 5780