Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת דברים

כאן תמצאו את הדרך להעביר ביקורת לילדיכם הנשואים והמתבגרים
שיעור לפרשת דברים
ההצלחה בחינוך טמונה בדרך להגיע לשם
החכמים בכו, ורבי עקיבא...צחק?
שיעור לפרשת דברים ושבת חזון
שיעור תורה יפה עם הרב שניאור אשכנזי על חורבן ואיך בני ישראל התנחמו ברגעים קשים.
עוצרים עכשיו: למה כל שנאה היא שנאת חינם?
שיעור לפרשת דברים
האם יש שנאה מוצדקת? איך הופכים שנאת חנם לאהבת חנם? ואיך הגיב הרבי למורה שפוטרה מבית הספר בחסידות סאטמר? שיעור מרתק לתשעת הימים, מאת הרב שניאור אשכנזי
החורבן ה-2.5: למה הקב
השיעור השבועי לפרשת דברים
אילו המצב יימשך חודשים ארוכים כפי שזה נראה עכשיו, בתי הכנסת והקהילות היהודיות יזדקקו לבנייה מחדש. למה עשה ה' ככה? מדוע ההנהגה הרוחנית מתמעטת מדור לדור? ואיך אפשר להבין את העובדה שחומש שלם בתורה - ספר דברים - נאמר מפי משה ולא מפי ה'? שיעור לפרשת דברים ותשעת הימים, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה