ב"ה

משיח באמת יבוא?! דין וחשבון על מצב הגאולה

השיעור השבועי לפרשת דברים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

משיח באמת יבוא?! דין וחשבון על מצב הגאולה: השיעור השבועי לפרשת דברים

למה שנמשיך להאמין? אולי מנסים להיאחז במשהו שבכלל לא אמור לקרות? אם עברו אלפיים שנה ואנחנו באותו מצב, אולי התפיסה שהוא אמור לבוא שגויה [ח"ו]?
dvarim 5783  
mekorot dvarim 5783