שאלה

האם צריך הכשר לקרם ידיים?

תשובה

את הקרם לא אוכלים, כמובן, אבל מורחים על הגוף. בעצם, יש כאן שאלה מעניינת מאד: האם מותר להשתמש במוצרים שאסור לאכול, בצורה של מריחה על הגוף (מה שנקרא בהלכה "סיכה").

בשאלה הזו יש מחלוקת בין הפוסקים הראשונים. חלק כתבו שמותר להשתמש בתכשירי גוף אפילו אם הם מכילים חומרים שאסור לאכול אותם – כי בצורתם הנוכחים הם למעשה לא אכילים ועברו תהליך ש'קלקל' אותם. ויש פוסקים שהחמירו יותר וכתבו שאסור לצרוך מוצרים שאסורים באכילה גם בצורה של מריחה על הגוף, כי גם זה סוג של שימוש והנאה גופנית מהחומר האסור.

מה לעשות בפועל? מותר להשתמש בקרם ידיים ובכל תכשיר גוף אחר, גם אם אין לו הכשר. ובכל זאת, אם הדבר אפשרי וניתן להשיג את המוצר עם הכשר – עדיף להשתמש במוצר הכשר.

מקורות: פרי חדש, יורה דעה, סימן קיז; ביאור הלכה, אורח חיים, סימן שכו, סעיף י.