לעשן זו עבירה?

אני יודע ששמירת הבריאות היא ערך חשוב מאד על פי התורה, כמו שאומר הפסוק המפורסם "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". מאחר שכיום אין חולק על זה שעישון גורם לנזקים בריאותיים חמורים ואף למוות, רציתי לשאול: האם אדם שמעשן סיגריות עובר עבירה?

חייבים להפסיק?

הנחת היסוד שלך נכונה. אכן, אין ספק שהעישון הוא דבר שלילי ומזיק לבריאות. עם זאת, אין הסכמה גורפת בין פוסקי ההלכה על כך שהעישון הוא ממש עבירה על האיסור בתורה. יש בנושא הזה קשת רחבה מאד של דעות בין הפוסקים: חלקם סבורים שעישון הוא אכן עבירה ומעשה אסור, בגלל שהדבר גורם נזקים בריאותיים למעשן ולסביבתו. אך רוב הפוסקים טוענים שאמנם עדיף להימנע מעישון אך אי אפשר לקבוע שזו עבירה.

הפוסקים המקלים בנושא העישון מציגים כמה נימוקים, ובהם: העישון הוא נוהג נפוץ אצל אנשים רבים, ולכן הוא נחשב כסכנה ש"דשו בה רבים" ואי אפשר לאסור אותו; ההשפעות השליליות של העישון משתנות מאד מאדם לאדם; וכן שהעישון אינו מזיק באופן ישיר ומידי אלא בתהליך מתמשך וארוך טווח.

לכן, אם נחזור לסכם את הנושא, נאמר כך: מלכתחילה בוודאי שעדיף להימנע מעישון ולשמור על הבריאות. השאלה היא מה יעשה מי שכבר התרגל לעשן ובמידה מסוימת התמכר לעישון. לפי חלק מהפוסקים, צריך לשקול את השאלה הזו בכובד ראש – מפני שהפסקה חדה בבת אחת של העישון עלולה לגרום לנזקים בריאותיים ונפשיים גדולים יותר מאשר המשך העישון. עם זאת, ברור שמי שיכול להפסיק לעשן ולעשות זאת בצורה בריאה ומתונה, כדאי מאד שיעשה זאת.

מקורות: שו"ת יחווה דעת, חלק ה, סימן לט. שו"ת אגרות משה, חושן משפט, חלק ב, סימן עו. שו"ת משנה הלכות, חלק ט, סימן קסא; חלק טז, סימן יז. שו"ת ציץ אליעזר, חלק טו, סימן לט.