המתימטיקה המודרנית מבוססת על ידע שנאסף מימי היוונים הקדמונים והפילוסוף אוקלידס. מדע המתימטיקה כולו מבוסס על הכללים היסודיים שאותם נסחו היוונים. ואף כי הללו נבחנים בהתמדה, המתימטיקה ממשיכה להתפתח ולהתרחב על יסוד הכללים האלה.

כך הוא להבדיל עם תורתנו הקדושה שניתנו בה כללים והוראות, היינו "מדות שהתורה נדרשת בהן" שעל פיהן ניתן להגיע למסקנות הנכונות. התורה כולה ניתנה במעמד הר סיני לכמה מיליוני אנשים בבת אחת.

במשך כל הדורות, הלכו חכמינו לאורן של כללי התורה — אלו המדות שהתורה נדרשת בהן, שאותן קיבל משה רבנו מנותן התורה בעצמו. וכך הגיעו לפסיקות וההוראות ההלכתיות המתאימות לדרכה האמיתית של התורה.

לכן, כל מי שחפץ לפתור, ברוח התורה, בעיה כלשהי שנתחדשה בזמננו, הוא יכול לעשות זאת רק על ידי שידבק בכללי התורה הנ"ל הממשיכים להנחות אותנו עד היום.