בל' באדר תשל"ג (4 במרץ, 1973) קבוצת נציגים קטנה של המנהיגות הצעירה של הארגון היהודי-עולמי UJA התקבלה אצל הרבי. פגישה בלתי-רשמית זו נמשכה עד אור הבוקר, ולדעת כל המשתתפים האירה להם באור חדש את מבטם על היהדות. להלן קטעים מתוך השיחה.

"אני יודע זאת מניסיוני האישי"

מהי העדיפות הראשונה בפעילות?

הרבי: קיימת מטרה אחת ומיוחדת העומדת בעדיפות ראשונה לפני כל האחרות – החינוך. ע"י שמחנכים אנשים, מכינים את המנהיגים הצעירים של מחר ושל מחרתיים.

משמעותו של חינוך איננה לעשות מאדם לא כל-כך מלומד אדם מלומד יותר, מאדם לא כל-כך רהוט אדם רהוט יותר, ולא שאדם ייעשה נדיב או נדיב יותר. חינוך היום הוא עניין של הצלת נפשות: להציל אדם בשביל העם היהודי, ואפילו להצילו בשביל האנושות.

כאשר לוקחים בחשבון שילד הוא מישהו שאת הצורך שלו בחינוך חייבים לספק בהזדמנות האפשרית הראשונה – אפשר ללוות כסף עכשיו [לצורכי חינוך] ולהחזירו מחר או כעבור שנה. אפילו אם אין לך כסף מזומן או ביטחונות לתשלום, הרי זו העדיפות הראשונה והחובה הראשונה והמחוייבות הראשונה של כל יהודי שיכול לעשות משהו בתחום הזה, להשקיע אותו בחינוך.

אינני מבקש מכם צ'ק. מה שאני מבקש הוא שכל אחד מכם, לפני שאתם מבקשים מחר צ'ק ממישהו, תהיו יותר יהודים ממה שהנכם היום. כיצד? ע"י שתוסיפו לפחות מצווה אחת בחייכם האישיים, בחייכם הפרטיים ובחיי משפחתכם. ובנוסף לכך - ואני יודע זאת מניסיוני האישי: אני בן שבעים עכשיו, ואף-על-פי-כן אני מקווה שמחר בבוקר אהיה יהודי טוב יותר משהנני היום – לקיום מצווה בחייכם הפרטיים כאנשים פרטיים, יש השפעה מיידית על הפעילות הקהילתית שלכם.

מהי המשמעות של יציאת יהודי רוסיה?

הרבי: המשמעות היחידה שיש ליציאת יהודי בריה"מ מרוסיה היא שהם יהיו יותר מזוהים עם היהדות.

"אם אתה משפיע על יהודי שלא יתבולל, שיביע בפועל ממש את יהדותו, את גאוותו, את השראתו הרוחנית, את שמחתו, בזה אתה מביא תבוסה על ההיטלריזם"

יש להם דירות יותר טובות במוסקווה. הם עזבו את עיסוקיהם, ניתקו את כל קשריהם; הם מנסים להתאים את עצמם לחיים חדשים בארץ חדשה, שפה חדשה, מנהגים חדשים.

הם יסבלו מחסור בתחומים רבים, אך תהיה להם אפשרות עקבית למצוא את זהותם, אם במסורת הסבא או הסבתא או במסורת היהודית בכלל - לחיות חיי יום-יום יהודיים. גם אם הדירה חשובה מאוד, והתעסוקה חשובה מאוד, חייבים קודם כל לדאוג להם לחינוך המתאים לילדיהם, והחינוך המתאים, מנקודת ראותם, זוהי המסורת היהודית. האב הסובייטי מעוניין מאוד שילדיו והוא עצמו יקבלו חינוך יהודי, גם אם הוא בן חמישים, או ארבעים או עשרים, כי ברוסיה לא היתה לו שום הזדמנות ללמוד.

אינני יודע מהי העדיפות הראשונה, האם זה לעזור למישהו מרוסיה הגר עכשיו בישראל לשרוד כיהודי או לעזור ליהודי הגר בקייב או באודסה לשרוד.

"אושוויץ לא תהיה שנית"

 אנחנו יוצאים ענשיו למסע לציון זכר מרד גטו ורשה, ונוסעים לורשה ולאושוויץ. ככל שאנחנו מעמיקים יותר בקריאה בנושא, מתעוררות אצל כולנו בעיות רבות בקשר לשאלות שהשואה ואושוויץ מעלים. איפה מתחילים עם כל זה? מה משמעות כל העניין הזה?

הרבי: כללית, השאלה הזאת שאנשים מעלים בדרך כלל אודות השואה אומרת בערך כך: "אינני יכול להבין אם קיים אלוקים - כי אינני יכול לקבל שאלוקים קיים ואף-על-פי-כן איפשר להיטלר לבצע את כל הנוראות האלה, וזה מצדיק את חוסר אמונתי בקב"ה או את אי-קיום מצוותיו או את אי-קיום חובתי באופן כללי".

אני מנסה לומר שזהו תירוץ למשהו, שהאדם הזה מחפש צידוק לחיים קלים יותר, להקל על מצפונו על שאיננו יהודי, כפי שגם הוא מבין שיהודי צריך להתנהג.

אם אפשר ללמוד מן ההיסטוריה ממה עלינו להימנע או ניתן לעשות טוב יותר, הרי את השיעור הטוב ביותר נוכל ללמוד מחורבן הבית השני. [בדורנו] היינו עדים לאירוע נורא כל-כך, וזה חייב לגרום לכל יהודי להזדהות יותר עם יהדותו, לא רק ע"י מתן צדקה אלא ע"י שיניח תפילין, ישמור שבת – לא יום ראשון, לא כיום של מנוחה אלא כיום של קדושה.

ההבדל בין יום ראשון ליום השבת אינו רק בכך שזה לא היום הראשון בשבוע, אלא בכך ששבת הוא יום של קדושה. בגלל קדושת היום אתה נח. יום ראשון הוא יום מנוחה מכיוון שאתה נח. בשבת זה בדיוק הפוך.

ואם על כל אחד מאתנו מוטלת החובה להילחם נגד היטלר, נוכל לעשות זאת ע"י כך שנאפשר לדבר הזה (היהדות), שהיטלר תיכנן להשמיד, לא רק להוסיף להתקיים, אלא נרחיב ונעמיק אותו.

מה שעניין את היטלר היה לא כל-כך השמדת גופו של העם היהודי כמו השמדת רוח היהדות. אסור שרוח היהדות 'תזהם' את העם הגרמני, אסור ש'תזהם' את העם הרוסי, אסור ש'תזהם' את העם הפולני - ולכן פולנים, רוסים וגרמנים רבים היו לצידו. הם ראו בעם היהודי גוף זר וגוף זר שאינו משתייך ואותו יש להשמיד.

אם אתה משפיע על יהודי שלא יתבולל, שיביע בפועל ממש את יהדותו, את גאוותו, את השראתו הרוחנית, את שמחתו, בזה אתה מביא תבוסה על ההיטלריזם.

אם מישהו עושה כמיטב יכולתו בחייו הפרטיים להיות יהודי, כל אחד רואה שהוא יהודי ברחוב, שביתו הוא בית יהודי, ושזו לא מעמסה עליו אלא זוהי גאוותו, החיים האלו, בצורה הזו - הם המביסים את ההיטלריזם.

 מה צריך לעשות באושוויץ?

הרבי: כאשר תיסעו לאושוויץ עליכם להכריז שם שאושוויץ לא תהיה שנית. אתם יכולים להבטיח זאת ע"י שתהיו בעצמכם דוגמה חיה של יהודי חי. זה איננו שוביניזם כלל וכלל. אין אתם מנסים להעביר מישהו על דתו ולעשותו יהודי, אלא אתם נלחמים, אתם נאבקים כדי לשרוד לא רק כאדם אלא כיהודי. בימינו זוהי בעיה חריפה מאוד, משום שכל אחד מאתנו חייב לעשות משהו לא רק למילוי משימתו הוא, אלא גם כדי למלא את מקומם של כל אותם יהודים אשר נרצחו והושמדו.

613 אפשרויות להיעשות קדוש

ליהודי לא די בקיום בלבד, נחוץ לו להיות קדוש. מה פירושה של קדושה? פירושה של קדושה הוא בכל מעשה ומעשה. כאשר הוא עושה מעשה כלשהו... אוכל את ארוחתו... הוא צריך לחשוב על משהו נוסף, לא רק על סיפוק רעבונו. יש לו מטרה גבוהה יותר מאשר אכילה. וכך גם כאשר הוא מכניס כסף במפעל שלו או בסופרמרקט שלו, זה צריך להיות אמצעי בלבד למשהו גבוה יותר.

כאשר יש שבעה ימים בשבוע אי-אפשר לחיות את כל שבעת הימים ברמה אחת. אתה זקוק למשהו ברמה גבוהה יותר, וזהו יום השבת. חז"ל הורו שכל ששת ימי השבוע צריכים להוות הכנה ליום השבת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיום ראשון ויום שני נעשים קדושים יותר, כי יש בתוכם מרכיב של הכנה ליום קדוש יותר.

 מה הנקודה העיקרית לפועל בכל המדובר כאן?

הרבי: מה מטרתי בהעלאת כל הדברים האלה? אני מקווה שכולכם אנשי עסקים מצליחים מאוד ושאתם עושים דברים טובים מאוד בכספכם. כפי שאמרתי קודם, בוודאי תעשו מחר יותר משאתם עושים היום. צדקה כשלעצמה היא מצווה, אך צדקה לשם צדקה היא אחת המצוות הגדולות ביותר. אינכם זקוקים לשום תואר נוסף.

עליכם ליצור מכנה משותף בין יהודי אחד לרעהו, משהו שהינו בעל חשיבות מכרעת לשניהם, זאת אומרת שהם יהיו לדבר אחד במשהו החיוני לשניהם. הנותן צריך לתת מעצמו, וכדי לתת מעצמו עליו להיות מעורב יותר בעניינים יהודיים באופן כללי. יש הסבר האומר שהקב"ה נתן כל-כך הרבה מצוות משום שהוא מנסה לאפשר לכל אחד להיות "יהודי של מצווה". הקב"ה נתן את האפשרות לכל אחד, בכל דרגה שהוא, להיעשות קדוש, ובגלל זאת הוא נתן כל סוג של אפשרות להשיג את המטרה הזאת. שש-מאות ושלוש-עשרה אפשרויות לכל יהודי להיעשות קדוש.

תשומת לב לדולר הרוחני

לעונג לי לראות כל-כל הרבה יהודים ילידי אמריקה, יהודים צעירים המצליחים בעולם העסקים, ואשר עם כל זאת הם מעוניינים במשהו בדרגה גבוהה יותר. אבל בוודאי יודעים אתם, כי אנשי עסקים משתדלים לנצל כל דבר במלוא משקלו. איש עסקים צעיר ונמרץ לא יסתפק לעולם בחמישה אחוזים; הוא ישקיע כל דולר כדי להשיג את המקסימום. אם הוא שמע שמישהו הרוויח שנים-עשר אחוז הוא צריך להשיג לפחות כפליים, כי הוא מנהיג, הוא אדם צעיר, הוא אמריקאי. אם כל-כך הרבה תשומת-לב נתונה לדולרים גשמיים, בוודאי היא צריכה להינתן לדולר הרוחני. אם אתם תרוויחו משהו, תהיו לדוגמה לכל האנשים אשר סביבכם. הרווח שלכם יוכפל ע"י כל האנשים המקיפים אתכם, והם ירצו לעלות על הדוגמה שלכם ולהצליח יותר, כפי שזה רגיל בארה"ב.

אם מותר לי להוסיף הצעה מעל כל זה... משימה נוספת: קבלו על עצמכם, אני מקווה שכבר מחר בבוקר, להוסיף על יהדותכם על-ידי קיום מצווה אחת. דבר טוב [נוסף] עבור כל אחד מאתנו יהיה להוסיף בלימוד. נוסף על המצווה שתקבלו על עצמכם החל ממחר בבוקר, התחילו ללמוד בחיי היום-יום... הקדישו עשר או חמש-עשרה דקות נוספות ללימוד תורה. יש לזה תכונה מיוחדת לחזק את החיים היהודיים ומה שעוד יותר חשוב במקרה זה, שהלימוד יחדיר בכם עמוק יותר את התורה שניתנה בחר-סיני ואשר גדלה והולכת ומתפשטת בין היהודים בעולם כולו. עשו זאת להרגל טוב וזה יביא כל אחד מאתנו קרוב יותר למורשתנו - ואם אתם קרובים יותר למורשת שלכם, זה נותן לכם יותר חוזק, יותר עוצמה, ביחס לעתיד שלנו.