שאלה:

למה קוראים לחג הפסח בשם זה? מה משמעות המילה 'פסח'?

תשובה:

חג הפסח נקרא כך לזכר קרבן מיוחד שהקריבו בזמן בית המקדש בערב החג. הקרבן נקרא בשם 'קרבן פסח', ועל שמו אנו קוראים לכל החג – 'חג הפסח'.

ℹ לא רק פסח: הכירו את חמשת השמות של חג הפסח ומה המשמעות שלהם

מה משמעות המילה 'פסח'? הוא מתאר את המאורע1 בו בורא העולם "פָּסַח" ודילג על בתי היהודים כאשר עבר מבית לבית בכל ארץ מצרים והרג את הבכור שבבית. המגפה פגעה בכל בתי המצריים, לא היה בית שאין בו מת. אבל היא לא פגעה בכלל בבתי בְּנֵי-ישראל, למרות שהתגוררו בתוך השכונות המִצְרִיוֹת. וכמו שאומרת ההגדה: "פסח על שום מה? על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים".

כמה ימים קודם לכן, ה' ציווה לכל בית אב בישראל לקנות כבש, לשחוט אותו ביום י"ד בניסן, ולמשוח את דמו על המזוזות והמשקוף של פתחי הבתים. הדם הזה שימש כסימן היכר לכך שבבית זה מתגוררים יהודים, ומעל כל בית כזה "דילג" הקב"ה כאשר היכה את הבכורות, ולא אירע שום פגע לשוהים בו.

חג הפסח מזכיר לנו את השמירה המיוחדת של בורא העולם על עם ישראל בכל מצב ובכל מקום בו הם יהיו.

לחצו כאן כדי ללמוד על משמעות קורבן פסח לפי תורת הקבלה.