ברגעים האחרונים התקבלה הידיעה על פיגוע בירושלים, בו נרצחה לוחמת מג"ב, הדר כהן ה' יקום דמה, ונפצעה לוחמת נוספת.

הדר הגינה בגופה על עם ישראל. בערנותה ובתושיתה, היא מנעה אסון חמור בהרבה. יהי זכרה ברוך!

עם ישראל נקרא לומר פרק תהילים ולהוסיף בצדקה ובמעשים טובים לזכות הלוחמת שנפצעה.