מה אתם יודעים על הר חרמון? שהוא ההר הגבוה ביותר בישראל ושיורדים בו שלגים בחורף. אבל האם ידעתם שהוא גם היה מועמד כהר עליו בורא העולם יתן את התורה?

במקורות אנו מוצאים כמה רעיונות מעניינים בקשר להר חרמון, והנה הם.

מועמד לקבלת התורה

נפתח בפעם הראשונה בה היה לחרמון תפקיד מכריע בהיסטוריה. היה זה כאשר בורא העולם חיפש מועמד מתאים לתת עליו את התורה, ולפי אחד הפירושים חרמון היה אחד מהם.

הדבר מופיע בתרגום יונתן לספר שופטים1 , שם דבורה משוררת ומודה לבורא העולם על כך ש"הרים נזלו מפני ה' זה סיני, מפני ה' אלוקי ישראל." התרגום מפרש שריב פרץ בין ההרים חרמון, כרמל ותבור2 מי ראוי יותר לכך שבורא העולם ישרה עליו את שכינתו. אבל בסופו של דבר בורא העולם בחר דווקא בהר סיני, הקטן והחלש מכולם.

ארץ ישראל – הארץ הנחשקת

הר חרמון היה גם אחד מהיעדים אותם כבשו בני-ישראל בעבר הירדן לפני הכניסה לארץ ישראל, מה שמלמד אותנו שהוא לא חלק מארץ ישראל המקראית אלא החלק הנוסף שם התיישבו שבטי ראובן, גד וחצי שבט המנשה.

משה רבינו מאריך בתיאור ההר3 :

"ונקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמון. צידונים קיראו לחרמון שריון, והאמורי יקראו לו שניר." מכאן למדנו שלהר היו מספר שמות: חרמון, שריון ושניר. בפסוק אחר4 נוסף להר עוד שם: "הר שיאון הוא חרמון."

מדוע הר אחד זקוק לארבע שמות? רש"י מסביר שהדבר נעוץ בכך שאומות העולם כל-כך חשקו שיהיה להם חלק בארץ ישראל, עד שכל אחד העניק להר שם משלו.

אחד משמות ההר גם רומז על האקלים המיוחד בו, שכן המילה 'שניר' בשפה הכנענית משמעותו שלג, בדומה ל'שניי' בגרמנית וביידיש5 .

הטל המיוחד של הר חרמון

בפרק קי"ג בתהילים נאמר: "שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד... כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה ה' את הברכה חיים עד העולם."

מה משמעות הפסוק כטל חרמון שיורד על הררי ציון? הלא חרמון נמצא בצפון ואילו הר ציון – בירושלים. יש מפרשים6 מסבירים כי כביכול חסרה כאן מילה, וכוונת הפסוק לומר "כטל חרמון, (וכטל) שיורד על הררי ציון." כך או כך, טל חרמון הוא דוגמה לטל משובח במיוחד.

והמלבי"ם רואה בכך מסר מיוחד לחיים. הטל ירד על הר חרמון, אך היעד האמיתי שלו היה הר ציון. כך גם כל השפע הגשמי שאנו מקבלים מבורא העולם נועד ל"הר ציון", עלינו לנצל אותו למטרות קדושות של תורה ומצוות.