עתידה מצרים שתביא דורון למשיח. כסבור (משיח) אינו מקבל מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח: קבל מהם! אכסניא עשו לבניי במצרים.