שאלה:

יום כיפורים הוא כ-פורים, כלומר כמו חג פורים.

האם זה נכון?

ואם כן, מה הקשר בין יום רציני כל-כך כמו יום כיפור לחג פורים שהוא יום שמח ועליז?

תשובה:

נכון בהחלט! וזה גם ביטוי די מפורסם. מעניין שלא רבים יודעים מהו מקורו, וחשוב מכך, את משמעותו.

נפתח במקורו של הביטוי.

הוא מופיע בדבריו של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי1 , שכתב במאמר חסידות העוסק במגילת אסתר2 , כי: "פורים ויום הכיפורים הוא בחינה אחת; יום כיפורים פירושו כמו פורים."

מה הקשר בין יום כיפור לפורים

כדי שנבין את משמעותו של הפתגם, עלינו להבין את משמעותו של החג.

מהו יום כיפור? יום בו מתכפרים כל עוונותינו, יום בו אנו פותחים דף חדש במערכת היחסים בינינו ובין בורא העולם.

כיצד בדיוק זה קורה? אם חטאנו, עווינו ופשענו, מערכת היחסים נהרסה. האם יש איזשהו כפתור סודי שמאפשר לנו לאפס את כל מעשינו הרעים? מה יש בו, ביום זה, עליו ישנה דיעה בגמרא3 שיום הכיפורים מכפר אפילו לאנשים שכלל לא מתחרטים על מעשיהם?!

התשובה נעוצה בקשר עמוק ופנימי שבין היהודי לבורא העולם, שעוצמתו חזקה כל-כך עד שהיא יכולה להתגבר על כל חטא, כל מכשול במערכת היחסים.

ננסח זאת אחרת מעט:

בורא העולם רוצה שנקיים את מצוותיו. כאשר אנו לא מקיימים אותם, או גרוע מכך – עושים דברים אותם הוא ביקש שלא נעשה, עברנו על רצונו. הוא רצה כך, ואנו עשינו אחרת.

הדרך היחידה לכפר על מעשינו היא ליצור חיבור בינינו לבין האלוקים, מעין כביש עוקף-רצון, דרך המתחברת ישירות אליו. ואם יש בינינו קשר עצמי כזה, גם אם נכשלנו ולא קיימנו את רצונו במשך השנה הוא עדיין יסלח לנו.

חישבו על הורים לבן שהתדרדר לסמים ולפשיעה. עד כמה שהם לא יאמרו "לא איכפת לנו ממנו" או "ניתקנו איתו את הקשר", הם תמיד יישארו קרובים אליו, ובלילה, כשאיש לא רואה, הם יבכו על גורלו.

אבל מדוע? הרי הם ביקשו ממנו מאות פעמים לזנוח את דרכו הרעה. הוא לא ציית ועבר על רצונם. האם לא הגיע הזמן לנתק את הקשר?

לפי חישובים שכליים, אכן הגיע הזמן. להורים היו רצונות מסויימים והילד התעלם מהם לחלוטין. אבל קשר בין בן להוריו גובר על החישובים. הוא קשר עצמי ונצחי.

הפתגם "כיפורים כ-פורים" מבטא רעיון זה בשתי דרכים.

א) פורים נקרא על שם הפור, ההגרלה אותה ערך המן. הגרלה אף היא מסמלת פעולה שלא על-פי חישובים שכליים. בהגרלת הלוטו, למשל, אין כל הגיון מדוע אדם מסויים נבחר לזכות במיליוני שקלים בעוד אדם אחר שיעשה שימוש טוב בהרבה, לא זכה בהגרלה. אין סיבה, כי הגרלה היא למעלה מכל סיבה. יום כיפורים אף הוא מבטא את אותו קשר על-שכלי בין בורא העולם ועם ישראל 4.

ב) במגילת אסתר לא מוזכר שמו של בורא העולם. על יום כיפור נאמר5 "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני ה' תטהרו." תורת החסידות מבארת כי כדי להגיע למצב של כפרה, על האדם להתחבר עם רמה רוחנית נעלית כל-כך שהיא למעלה גם משמותיו של הבורא, אפילו משם ההוויה, השם הנעלה ביותר. שוב, קשר עמוק יותר, קשר נצחי ללא כל סיבה.

מי יתן ואכן נזכה לחוש בקשר זה במשך כל השנה, ולהשתמש בעוצמתו כדי לקיים את רצונו של בורא העולם במלואו.

(מעובד על-פי מאמרו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל על כן קראו לימים האלה פורים תשי"ג)