כל אדם יכול לעשות את סביבתו לירושלים עיר הקודש, על-ידי ירושלים שבנפשו.