מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, אפילו מלאך מיכאל אינו יכול לפעול.