ב"ה

אדמור"י חב"ד

פתגמים של אדמו
פתגמים שאמר האדמו"ר האמצעי, רבי דובער שניאורי, האדמו"ר השני של תנועת חב"ד-ליובאוויטש
פתגמים של הרבי הרש
פתגמים של הרבי הרש"ב, רבי שלום דובער שניאורסאהן, האדמו"ר החמישי של תנועת חב"ד-ליובאוויטש