בגשמיות - "השמח בחלקו" הוא בעל מעלה גדולה ביותר, וע"י 'עבודה' הוא יגיע לדרגות הגבוהות ביותר. ברוחניות - "השמח בחלקו" הוא החסרון הגדול ביותר, והוא יורד ונופל ר"ל.