שאלה:

כתוב בתורה "כבד את אביך ואת אמך", אבל מה לעשות עם ההורים לא מכבדים ומעריכים בחזרה? אני משתדל לתת להם הרבה כבוד, והם לא מעריכים אותי כמו שצריך!

תשובה:

ראשית, כתוב כבד את אביך ואת אמך, לא כתוב כבד את ילדיך...

אז כיצד באמת צריכים לקיים את המצווה? הנה מה שכתוב1 בשולחן ערוך2:

"עד היכן מוראם? היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו, והיכוהו על ראשו, וירקו בפניו – לא יכלים אותם, אלא ישתוק, ויירא מן מלך מלכי המלכים שציוהו בכך."

וואו. לא רק שאותו בן לא מקבל מהוריו את ההערכה המגיעה לו, הם גם מזלזלים בו בפומבי! ולמרות זאת אסור לו לבייש אותם בחזרה אלא "ישתוק." כי מצוות כיבוד הורים לא נועדה כדי לפתח מערכת יחסים טובה בין ההורים והילדים, אלא בגלל שכך ציווה בורא העולם. ואם נחשוב על כך, גם אם מרגע הלידה ואילך ההורים לא עשו כלום עבורך, הם עדיין אלו שבחרו להביא אותך לעולם. ואם אתה מודה לבוס שמעניק לך בונוס, או לנהג שחיכה לך בתחנת האוטובוס – על אחת כמה וכמה שעליך להודות לאלו שבזכותם אתה קיים.

כמובן שאם ההורים פוגעים חלילה בילד – פיזית או נפשית – זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל משאלתך נראה כי לא זו הבעיה.

ישנן מצוות הנחשבות ל'חוקים', כאלו שאיננו מבינים את הסיבה להם. אך מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה הגיונית. כבד אותם, כי רק בזכותם אתה קיים.