"כאשר אדם מתענג מאלוקות, הדבר יכול ליצור שומן בגוף. אומרים על רבי נחום מצ'רנוביל שהיה שמן בגופו מאמירת אמן יהא שמיה רבה".

(מעובד על-פי היום יום, טו בתמוז).

מכירים את הביטוי "משמינים מרוב נחת?" משמעות הביטוי הוא כי לא רק אוכל יוצר שומן באדם. אירועים שמביאים שמחה ועונג ברמות גבוהות במיוחד יכולות להביא אף הן שמחה לאדם.

הרעיון מובא גם באחד מסיפורי החורבן:

רבי יוחנן בן זכאי הצליח להתחמק מירושלים הנצורה ולהיפגש עם אספסיינוס מצביא הרומאים, שם הוא פנה אליו במילים "שלום עליך המלך!"

בתחילה המצביא הרומאי לא הבין את דבריו, שכן באותם ימים אדם אחר מלך ברומי. אך חיש מהר הגיע שליח שבישר לו כי המלך מת והוא נבחר כקיסר. הדבר אירע באמצע שאספיינוס נעל את נעליו, אך לאחר הבשורה המשמחת הוא לא הצליח לנעול את הנעל השניה או לחלוץ את הראשונה!

הסביר לו זאת רבי יוחנן: כך נאמר בפסוק "שמועה טובה תדשן עצם", הבשורה הטובה ששמעת גרמה לרגלך להתרחב.

ומה גורם לנו להשמין? סטייק עסיסי? עוגת שבע שכבות?

רבי נחום מצ'רנוביל היה צדיק ברמה גבוהה שכזו אליה איש מאיתנו לא מסוגל לשאוף. אבל אנו כן מסוגלים לשאוף כי נתחיל לרוות עונג אמיתי מדברים רוחניים, מקיום מצווה, מעזרה לזולת, מתפילה מלאת כוונה ולב טהור.