השבוע מישהו שאל אותי אם גם אני שבתתי. חשבתי לעצמי שלא זו בלבד שרבנים אינם שובתים, אלא שכאשר כולם שובתים הם עובדים קשה יותר. כך זה הרי בכל שבת, עבור רוב הציבור שבת היא יום מנוחה, אך עבור הרב שבת היא יום העבודה הקשה ביותר: להכין דרשה, לנהל את התפילות, לקרוא בתורה, להעביר שיעורים שונים, ועוד.

לפעמים רק המחשבה על כל התיאומים והסידורים שאני נדרש לעשות כשאני ממש חייב לנטוש את הקהילה לשבת אחת, היא לבדה גורמת לי לוותר על הרעיון...

אז אמנם לא לקחתי חלק פעיל בשביתה, אבל ברצוני להצהיר בזאת על תמיכתי הגורפת במאבק למען עובדי הקבלן. אבל לפני זה - 'גילוי נאות': אל תחשדו בי בצדקנות יתירה והזדהות מתחסדת עם מצוקתו של החלש. אני תומך במאבקם של עובדי הקבלן, מתוך אינטרס אישי פשוט - גם אני עובד קבלן, ובעצם... כולנו עובדי קבלן...

הייתכן?

תראו, בניגוד למקובל לחשוב, המעסיק הגדול ביותר במשק איננו המגזר הציבורי, אלא האלוקים בכבודו ובעצמו ה'מעסיק' את כולנו בלימוד התורה ובקיום המצוות. כך לדוגמא נאמר בפרקי אבות "אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך". אין ספק שעל התקשרות עסקית מעין זו חלים כל הכללים והחוקים הנגזרים מיחסי "עובד-מעביד".

אבל לפני שפקידי מס ההכנסה ממהרים לגזור קופון ומבקשים לגבות אחוזי מס מהשכר המובטח לנו מבורא העולם, כדאי לעיין בהמשך הדברים שם נאמר "ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא". בתמורה לעבודתנו אנחנו מקבלים קופון רוחני שניתן לממש רק באחרית הימים...

אבל אם נחשוב על כך לרגע, האם אין בכך משום הלנת שכר? הרי ה' בעצמו טבע בתורה את הכלל "לא תלין שכר שכיר", "ביומו תתן שכרו". דחיית השכר שמגיע לנו עד לאחרית הימים היא לא סתם 'הלנת שכר' זה 'הרדמת שכר'... הייתכן שהקב"ה לא מתנהל לפי אמות המידה שהוא עצמו קבע?

זהו, שבורא העולם בחכמתו לא מעסיק אותנו כשכירים אלא כקבלנים, כך שעד שלא נסיים באופן מושלם את עבודתנו - להפוך באמצעות קיום המצוות את העולם למקום טוב יותר, כזה שאפילו הקב"ה ירגיש פה בבית, אף אחד בעצם לא חייב לנו כלום.

כך שנכון שאין מקום לדרוש ממנו לקבל את השכר הרוחני שמגיע לנו, כיון שעדיין לא השלמנו סופית את מלאכתנו. אבל כן יש לנו זכות לדורש ממעסיקנו הספקה שוטפת של כל מה שאנו זקוקים לו, ולו בכדי שנוכל להמשיך ולקיים את התורה והמצוות ולמלא את מטרת חיינו.

אצל בורא העולם כמעסיק, נשק השביתה לא יעיל ומן הסתם גם לא מומלץ, אבל כדאי לנו לזכור ולהזכיר, ובעיקר להתפלל ולבקש - אלוקים! תן לנו כל מה שאנו צריכים, כי גם לעובדי הקבלן יש זכויות!