החיים מלאים הפתעות. מסיבות הפתעה לימי הולדת, מתנות ומבקרים – כל אלה עושים את החיים לצבעוניים ומעניינים.

אך לעתים משליכים החיים לעברנו גם הפתעות מסוג אחר. נהג הפונה פניית-פתאום לנתיב שלך, חשבון בסכום עצום עבור תיקונים או שירותים כלשהם, או הערה ביקורתית בלתי צפויה מן האישה או הבעל, יכולים לגרום ללחץ הדם לטפס עד התקרה ולגרום לתגובות של כעס.

חז"ל מלמדים אותנו שאופיו האמיתי של אדם מתגלה בשלוש דרכים: ביחסו לכסף, כשהוא שתוי, וברגעי כעס (בכיסו, בכוסו ובכעסו). כעס הוא רגש אנושי, אך חיוני ללמוד כיצד להתמודד אתו בדרך הנכונה. לבני אדם שנוצרו בצלם אלוקים יש יכולת לבחור כיצד להגיב כאשר לוחצים על נקודות התורפה שלהם. אולם יש בנו כאלה שקשה להם יותר מאשר לאחרים לכבוש את כעסם.

רגשות נעים במהירות גבוהה יותר מן השכל. לכן, אם אנו רוצים שהרגש והשכל ייפגשו, צריך השכל להתחיל לנוע ראשון.

אם אדם מוכן לאתגר מבעוד מועד, יהיו לו הכלים להתמודד עמו. אך כיצד ניתן להתמודד עם סיטואציה עוד בטרם התרחשה?

במהלך החיים אנו מאמצים דפוסי תגובה שונים לפער שבין ציפיותינו לבין מה שאנו מקבלים בפועל. תגובות אלה עשויות לכלול כעס, חרדה, נסיגה, האשמה או כל תגובה רגשית אוטומטית אחרת. אם ניעשה מודעים יותר לדפוסים ההרגליים שלנו, נוכל לקחת שליטה עליהם ולהיעשות פחות ריאקטיביים (פועלים בתגובה למתרחש) ויותר פרואקטיביים (פועלים מיוזמתנו). אם נהיה מודעים לדפוס חוזר מסוים של מה שמעורר את תגובתנו הרגשית, נוכל לקחת אחריות על ידי כך שנדמה את הסיטואציה בעיני רוחנו עוד בטרם התרחשה, ונשתמש בשכלנו כדי להתמודד עם רגשותינו בדרך חיובית.

תלמידיו של החפץ חיים סיפרו על מקרה מעניין שאירע עמו. הם הבחינו שהוא נכנס לעתים תכופות לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש ומתפלל. לילה אחד הם התחבאו מתחת לספסל בבית הכנסת והמתינו בדממה שהוא ייכנס כדי שיוכלו לשמוע על מה הוא מתפלל.

הם הופתעו עד מאוד לשמוע כי הוא מבקש, "ריבונו של עולם, עזור לי להתגבר על כעסי. עזור לי, עזור לי".

בשנותיו המאוחרות נסע החפץ חיים סביב אירופה ומכר את ספריו. פעם, בין תפילת מנחה לתפילת ערבית, ניגש אליו צעיר אחד ושאל אותו אם יוכל להעניק לו עודף של ארבעה רובלים בתמורה לשטר בן חמישה רובל.

"למה?" שאלו החפץ חיים.

"בעודך מתפלל, נטלתי אחד מספריך וכעת אני רוצה לשלם עבורו" השיב האיש.

"אני לא יודע, לא הייתי כאן", השיב לו הרבי. "אינני יכול לקחת ממך כסף אם אינני בטוח במאת האחוזים".

"למען האמת לא לקחתי אף ספר, אך רציתי לתת לך סכום כסף במתנה וחשבתי שזו דרך טובה ".

"אינני יכול לקבל מתנות. 'שונא מתנות יחיה', כתוב בספר משלי. אך אם אתה רוצה, תוכל לתת תרומה לישיבה".

"זה בסדר, אבל אין לי יותר מדי. יש לי שטר של חמישה רובלים. אם תוכל לתת לי עודף של ארבעה רובלים, אתן לך רובל אחד".

החפץ חיים הוציא את התיבה הנעולה בה שמר את הפדיון ממכירת הספרים. לפתע תפס האיש את התיבה וברח אתה.

הצופים החלו לרדוף אחרי הגנב, אך החפץ חיים עצר בעדם. "עזבו אותו. אולי יש לו בת שהוא צריך להשיא".

הסיפור הזה נוגע ללב, כיוון שהוא מציג את אהבת ישראל של החפץ חיים, את נדיבותו כלפי יהודי אחר וכיצד הוא שפט אחרים לחיוב ולא לשלילה. אך מעבר לכך, חישבו על מידת השלווה אליה הצליח להגיע. אותו רבי, שבשנות צעירותו התחנן בפני אלוקים לעזור לו להתגבר על תכונת הכעס שהייתה טבועה באופיו, כעת בבגרותו, נוכח האובדן המפתיע של כל חסכונותיו, לא איבד את שלוות רוחו ולו לרגע!

חמש עצות להתמודדות עם כעס:

§ שאף לפיתרון הבעיה, לא לפריקת מתחים בכעס.

§ האריז"ל הקדוש אמר שכאשר אדם כועס, עליו להביט בילד קטן והדבר ירגיע אותו.

§ אם אינך יכול לכבוש את כעסך, לכל הפחות דחה את תגובתך. למגיד המפורסם מקלם היה מעיל מיוחד לו קרא "מעיל הכעס." כל פעם שהוא ביקש להגיב בכעס, הוא ניגש לארון ולבש את המעיל... עד שהוא סיים לעשות זאת, הוא כבר נרגע.

§ עם שוך הסערה, הבע את רגשותיך באופן בריא וללא עימותים. זה לא יעזור לאף אחד להישאר כעוס ונירגן.

§ קח לעצמך זמן שקט באופן קבוע. לך לשחות, ללכת, לקרוא ספר. שקט הוא התנאי שבו פועל השכל בצורה הטובה ביותר. כדי שמעשינו ותגובותינו יגיעו מן השכל, חשוב שנשלב רגעי שקט בתור חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו.