כיצד הייתה נראית הסוכה בזמן התנ"ך ובזמן שבית המקדש היה קיים? זהו ציור בלבד, אבל קל לדמיין שהסוכה הייתה דומה לציור זה - ולו במעט...