דברי האמנית: כך אני רואה את התפילה בהתלהבות, דרך משקפי האמנות המודרנית.