דברי האמנית: ציור זה מבטא את הקדיש הנאמר על ידי היתומים. הקדיש לא מתייחס לאבל או לאובדן, אלא לקדושתו של הבורא ולקדושת החיים. חכמינו זכרונם לברכה בחכמתם האלוקית הפכו את הקדיש לחלק מהליך ההתאוששות. בציור ניתן למצוא שתי מילים: חי, ושמו של ה' (י-י). הסולם מייצג את ההתבוננות הקבלית בעלת שבע השלבים.