דברי האמנית תחת לחופה מתאחדים שני חצאים של נשמה אחת שחיפשו זה את זו וסוף-סוף מתאחדים. אלו הם רגעים מרגשים במיוחד.