דברי האמן: בלגן יכול להיות דבר טוב. הסיבה היחידה שהוא מפריע לנו היא בגלל שאנחנו צריכים לנקות אותו. בציור :7:30 בבוקר" ניסיתי להכניס את האלמנטים שהם חלק מהבלגן, אבל אם נעצור לרגע נבין עד כמה הם חשובים.