דברי האמן: ציור של חתונה יהודית תחת שמיים ירוקים. צוייר לאחר ששמעתי פתגם של צורר היהודים היטלר "אדם המצייר את השמיים בירוק ואת השדות בכחול - יש לעקר אותו."