דבר האמן: הציור מחולק לארבעה חלקים המייצגים את ארבעת העולמות הרוחניים - אצילות, בריאה, יצירה ועשיה.