דברי האמנית: החתונה היהודית מהווה פרדוקס. מחד, יש תחושה חזקה של קהילה שמשתתפת באירוע. מאידך, ניתן לחוש את הקשר המיוחד בין החתן והכלה.