דברי האמנית: זוהי החנוכייה של ר' לייזר, אדם שהיה מקבץ כסף לצדקה, אבל רק אחרי מותו התברר שהוא היה מחלק את כל הכסף לאחרים כשבקושי היו נעליים לרגליו. איזה מקור השראה!