דבר האומנית: ויאמר אלוקים יהי אור: על כל פרט מהבריאה להאיר.