ב"ה

נדרים - פרק יא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

נדרים - פרק יא

זהות וגיל הנודר; הפרת נדרי אישה ובת

הוסיפו תגובה