ב"ה

נדרים

20:10
כוונת הנדר; תנאי בנדרים; דיני הפקר
לצפיה
13:59
כללי תחולת הנדרים, נדר מול שבועת ביטוי
לצפיה
15:32
נדרים מותרים והתרת נדרים
לצפיה
19:20
נדרי איסר: כללים ודוגמאות
לצפיה
15:27
נדרי איסר שבין אדם לחברו
לצפיה
17:33
המותר והאסור למודר הנאה מחברו או מאחרים
לצפיה
17:33
כוונת הנודר: התייחסות לניסוח ולנסיבות
לצפיה
24:39
כוונת הנודר: קביעת משמעותם של ביטויים שונים לעניין נדרים
לצפיה
16:38
נדרים התלויים בזמן
לצפיה
28:06
זהות וגיל הנודר; הפרת נדרי אישה ובת
לצפיה
23:25
סדר הפרת, קיום וביטול נדרים; מקרים מורכבים
לצפיה