ב"ה

נדרים - פרק ט

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

נדרים - פרק ט

כוונת הנודר: קביעת משמעותם של ביטויים שונים לעניין נדרים

הוסיפו תגובה