ב"ה

שבת - פרק יד

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שבת - פרק יד

הוצאה מרשות לרשות : רשויות שבת ודיניהם

הוסיפו תגובה