ב"ה

שבת

35:27
מצוות השביתה בשבת; כללי המלאכות
לצפיה
39:42
פיקוח נפש דוחה שבת
לצפיה
27:57
מה מותר ומה אסור לעשות מערב שבת
לצפיה
19:24
דיני הטמנת תבשילים
לצפיה
28:09
הדלקת נרות שבת
לצפיה
36:36
מלאכה שנעשית בשבת, על ידי גוי ועל ידי יהודי
לצפיה
25:14
המלאכות האסורות בשבת
לצפיה
27:58
פירוט דיני המלאכות: חרישה -- הרקדה
לצפיה
32:05
פירוט דיני המלאכות: אפיה -- בציעה
לצפיה
32:05
פירוט דיני המלאכות: קשירה -- צידה
לצפיה
23:34
פירוט דיני המלאכות: שחיטה -- שרטוט
לצפיה
28:45
פירוט דיני המלאכות: הבערה -- הוצאה מרשות לרשות
לצפיה
29:54
הוצאה מרשות לרשות - המשך
לצפיה
21:04
הוצאה מרשות לרשות : רשויות שבת ודיניהם
לצפיה
25:29
דיני הוצאה מרשות לרשות וטלטל ברשות הרבים: המותר והאסור
לצפיה
25:29
רשות היחיד שדינה ככרמלית
לצפיה
31:34
המשך: דיני מבואות
לצפיה
32:13
שיעורי ההוצאה
לצפיה
29:38
פרטי לבוש המותרים והאסורים לצאת בהם בשבת
לצפיה
21:31
מלאכה באמצעות בהמה ומי שאינם בני דעת
לצפיה
41:12
דברים האסורים משום 'שבות' במלאכות חרישה -- טחינה
לצפיה
דברים האסורים משום 'שבות' במלאכות אפיה -- סתירה
צפה
דברים האסורים משום 'שבות' במלאכות הכאה בפטיש -- כיבוי
צפה
23:02
איסורי "דרכיך" ו"חפציך", איסור ענישה בשבת, איסורי שבת לקטנים, איסור טלטול חפצים בשבת
לצפיה
41:15
פירוט דיני טלטול חפצים וכלים
לצפיה
18:12
איסור יציאה מחוץ לתחום
לצפיה
24:31
דיני תיחום העיר
לצפיה
27:42
קידוש והבדלה
לצפיה
15:29
כבוד שבת ועונג שבת; חשיבות השבת
לצפיה