ב"ה

שבת - פרק טו

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שבת - פרק טו

דיני הוצאה מרשות לרשות וטלטל ברשות הרבים: המותר והאסור

הוסיפו תגובה