ב"ה

למה ההתחדשות מקודשת?

יש לנו מה ללמוד ממצוות 'קידוש לבנה'

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

למה ההתחדשות מקודשת?: יש לנו מה ללמוד ממצוות 'קידוש לבנה'

הוסיפו תגובה